ΔιαφήμισηBackend Developer Greece, Greece

Greece, Greece, Greece
Που δημοσιεύθηκε 2023-05-26
Λήγει 2023-06-26
ID #1590336506
Free
Backend Developer Greece, Greece
Greece, Greece, Greece,
Που δημοσιεύθηκε May 26, 2023

Λεπτομέρειες εργασίας

Τύπος εργασίας: Πλήρης απασχόληση
Τύπος σύμβασης: Μόνιμος
Μισθός: Μηνιαίο
Κατοχή: Backend developer greece


⇐ Προηγούμενη δουλειά

Επόμενη δουλειά ⇒     

Περιγραφή

DescriptionEpignosis is a software program company. We rent humans with a extensive set of technical skills, geared up to take on immoderate technological demanding situations and impact on loads of users. Our engineers revolutionize eLearning by operating on large-scale packages and eLearning offerings for masses of customers around the world. From eFront to TalentLMS and then TalentCards, we are providing thrilling eLearning testimonies to our users, one technological success after another.As a member of our development team, youll artwork on a complicated PHP codebase, supporting us further increase our industry-main eLearning platforms and build new progressive online education solutions.Join us and become a part of a vibrant, rapidly developing technical team, answerable for developing and assisting high site visitors and high-overall overall performance eLearning internet services and packages.RESPONSIBILITIESSoftware Engineering: You will be depended on to design, implement, and keep initiatives and to collaborate with our designers, front-end ninjas, reclusive sysadmins and nice support body of workers at every step of the process.Craftsmanship: You should be acquainted with current software application development processes, high-quality practices, and fads to avoid and be able to apply this knowledge to create efficient, robust, and maintainable programs and services.Refactoring: You will use your programming savvy to help us rework legacy code and offerings into modern-day, best-practices-following, API-based totally packages, and help us practice bleeding-place architectures and processes.Requirements Gathering: You will be expected to understand the business factors of the packages you figure on and help translate user necessities to technical specifications.Requirements2-5 years of validated professional enjoy as a Software Engineer, preferably on enterprise-grade productsHigh requirements in terms of code quality, reusability, testability and maintainability, in addition to stable OOP knowledge.Comfortable designing and implementing high-overall performance applications, and know a way to profile, refactor, and improve slow code.Good running understanding of the Linux command line, GitHub, open source tools, and the PHP wellknown library and ecosystem.BenefitsWere a various company of smart, fun and GIF-loving professionals working in places of work around the world, which includes the U.S., the U.K., Greece, and Cyprus!Youll enjoy perks and blessings that make you extra powerful at work and make contributions in your professional development, including:Competitive reimbursement packagesPrivate health insurance planTicket restaurant advantagesGorgeous place of work spaceProfessional and personal improvement opportunities (hundreds of them)A vibrant strolling surroundings whole of innovative individualsWork/existence balance i.E., we go massive AND we go home

⇐ Προηγούμενη δουλειά

Επόμενη δουλειά ⇒     

 

Επικοινωνήστε με τον εργοδότη

  profile
  Ιδιώτης
  Εγγεγραμμένος στις 7. Oct 2017

  Πληροφορίες εργοδότη

  Εγγεγραμμένος στις October 7, 2017

  Γρήγορη αναζήτηση:

  Τοποθεσία

  Πληκτρολογήστε πόλη ή περιοχή

  Κατηγορία


  Διαφήμιση