ΔιαφήμισηBusiness Developer, Athens

Greece, Attica, Athens
Που δημοσιεύθηκε 2023-09-19
Λήγει 2023-10-19
ID #1849110404
22000 €
Business Developer, Athens
Greece, Attica, Athens,
Που δημοσιεύθηκε September 19, 2023

Περιγραφή

We are hiring a Business Developer! Join us in driving digital transformation and fostering innovation in the exciting field of Data Science and AI. Are you passionate about driving business growth through education and technology? Do you thrive in identifying new opportunities and building strategic partnerships? If so, we have an exciting opportunity for you to join our team as a Business Developer at Big Blue Data Academy. About Us: Big Blue Data Academy is a leading educational company specializing in Data Science and Analytics. We provide comprehensive bootcamps, ranging from Data Literacy to advanced topics in Machine Learning, empowering individuals and companies to build robust data science and analytics skills. Our mission is to drive digital transformation and enable organizations to become data-driven, fostering innovation and increasing efficiency. Role Overview: We are seeking a dynamic and results-driven Business Developer to join our team. In this role, you will be responsible for expanding our educational and consultant projects in Data Science. Your primary focus will be on developing and nurturing relationships with businesses, identifying opportunities for collaboration, and promoting our training and consultancy services. You will play a pivotal role in driving our business growth and establishing Big Blue Data Academy as a preferred partner in the industry. Responsibilities: Drive business expansion by generating new accounts in the specified geographical area. Identify and prospect potential clients for training and consultancy services. Build and maintain strong relationships with key decision-makers, understanding their business needs and positioning our solutions effectively. Collaborate with internal teams to develop tailored proposals and solutions for client requirements. Conduct presentations, product demonstrations, and negotiations to secure business partnerships. Stay up-to-date with industry trends, competitor offerings, and market dynamics to identify new business opportunities. Attend conferences, industry events, and networking sessions to expand your professional network and generate leads. Provide regular reports on sales activities, pipeline, and revenue forecasts. Stay updated on competitor activities and devise countermeasures to maintain a competitive edge. Take charge of marketing initiatives and forge alliances in the assigned territory. Requirements Bachelor’s degree in a relevant field like Business Administration, Marketing, or equivalent work experience. Proven experience in business development, sales, or a related role, preferably in the technology or education industry. Strong negotiation and communication skills, with the ability to build rapport with clients and key stakeholders. Demonstrated track record in generating new business and achieving sales targets. Excellent communication and presentation skills, with the ability to engage and influence stakeholders at all levels. Self-motivated, proactive, and results-oriented mindset. Ability to work independently and as part of a collaborative team. Benefits Opportunity to work with a passionate team of Data Science experts. Remote work flexibility. Make a significant impact on driving digital transformation and innovation in organizations. Join Big Blue Data Academy and be part of our mission to empower organizations with data-driven decision-making and innovation!

Λεπτομέρειες εργασίας

Τύπος εργασίας: Πλήρης απασχόληση
Τύπος σύμβασης: Μόνιμος
Μισθός: Μηνιαίο
Κατοχή: Business developer

⇐ Προηγούμενη δουλειά

Επόμενη δουλειά ⇒     

 

Επικοινωνήστε με τον εργοδότη

  22000 € / Μηνιαίο

  Πληροφορίες εργοδότη

  Μη εγγεγραμμένος χρήστης

  Γρήγορη αναζήτηση:

  Τοποθεσία

  Πληκτρολογήστε πόλη ή περιοχή

  Λέξη-κλειδί


  Διαφήμιση