Αυτή η εργασία έχει λήξει.

ΔιαφήμισηGraduate Trainee Position Barilla Hellas - Athens, Athens

Greece, Greece, Athens
Που δημοσιεύθηκε 2023-09-19
Λήγει 2023-07-22
ID #1849110881
Free
Graduate Trainee Position Barilla Hellas - Athens, Athens
Greece, Greece, Athens,
Που δημοσιεύθηκε September 19, 2023

Περιγραφή

Are you ready to turn up the heat on your career and take a delicious bite into the future?Get ready for an exciting adventure of flavor and excitement, served with a side of fun and topped with success! The Elevate Graduate Program is our recipe for your success! Barilla Hellas invites you to embark on a 12-month paid internship journey that will shape your future! During this 1-year program, you will have the opportunity to develop your skills and contribute to the business performance and strategy with your unique, personal footprint in three different functions: Sales, Trade Marketing, and Marketing. Care to find the recipe for your success? • Sales You will contribute to the sale’s strategic plans, and understand the customer and store management principles, while participating in the business plans’ development and implementation, in order to create value in the relevant agreements’ preparation, the customer business reviews and presentations. • Trade Marketing You will empower the trade marketing mix by analyzing and sharing the volume sales forecast per customer and product, while developing customer planograms, assortment opportunities, and merchandising effectiveness, to add value to the customer proposals and activity plans. • Marketing You will actively participate in developing marketing plans, as well as, build and implement communication plans and brand activations across all touchpoints (online, offline, in-store), while supporting new product launches and adapting the global brand materials to local and legal requirements About usWe are an Italian family in love with good food.At Barilla Hellas, we're driven by our commitment to quality, passion for innovation and dedication to sustainability. Caring, Sharing, and Growing - are at the heart of everything we do.Barilla Eastern Europe offices are in Athens, and Barilla Hellas production sites are in Theva, and Volos. You can find more about what makes us unique on our company site Academic Background: Mixing Business Management, Economics, Finance, and Marketing & Communication degrees, we're seeking fresh, ambitious graduates who are willing to create some real magic! Requirements:• Who needs experience? Not us! We are all about fresh talent, so no professional experience is needed. If you have had a taste of internships or not (0-1 years), apply already! • Fluent in English? Your linguistic skills will help you blend in with our local and international team. • Out-of-the-box thinkers; we want you to shake things up and add that extra zest to our already delicious offerings! • Good communication and interpersonal skills are like the perfect sauce - they bring everything together! So, if you can whip up delightful conversations, build connections effortlessly, and be a team player, you're the secret ingredient we need. • With a flexible mindset and a can-do attitude! We are all about embracing change, adapting swiftly, and conquering any challenge that comes our way. Let's create a recipe for success that's as flavorful as our sauces! What we offer • Paid 12-month internship with a potential of further extension.• Ηybrid working model.• High-impact learning culture with access to our learning academies and digital platforms.• Open and inclusive international working environment where you can bring your authentic self.• Attractive office space and easy access to public and personal transportation (parking included). Our Selection ProcessWe have curated a lean yet rich selection process, with four clear steps and we are committed to providing feedback to all applicants at every stage.• Online test to showcase your skills.• Screening interview to get to know you better.• Assessment center to tackle real-world challenges.• Final interview with our leadership team. "Our recipe for your success": not just fancy talk. It's the real deal! We offer a nurturing environment where you can knead your skills, learn from our experts, and grow into the professional you've always dreamed of becoming! So, grab your apron and join us on this adventure! Apply now and let's cook up the perfect recipe for your career success together! Applications closing: 08/10

Λεπτομέρειες εργασίας

Τύπος εργασίας: Πλήρης απασχόληση
Τύπος σύμβασης: Μόνιμος
Μισθός: Μηνιαίο
Κατοχή: Graduate trainee position barilla hellas - athens

⇐ Προηγούμενη δουλειά

Επόμενη δουλειά ⇒     

 

Επικοινωνήστε με τον εργοδότη

  Πληροφορίες εργοδότη

  Γρήγορη αναζήτηση:

  Τοποθεσία

  Πληκτρολογήστε πόλη ή περιοχή

  Λέξη-κλειδί


  Διαφήμιση