Αυτή η εργασία έχει λήξει.

ΔιαφήμισηSenior Android Developer, Athens

Greece, Attica, Athens
Που δημοσιεύθηκε 2023-09-19
Λήγει 2023-08-05
ID #1849110691
Free
Senior Android Developer, Athens
Greece, Attica, Athens,
Που δημοσιεύθηκε September 19, 2023

Περιγραφή

Senior Android DeveloperFull-timeCompany DescriptionArηs is a fully independent group of companies specialized in managing complex IT projects and systems for large organisations, focusing on state-of-the-art software development, business intelligence and infrastructure services.We are composed of 16 entities across 8 countries that are unified by the Arηs Group, with more than 2.500 consultants.This corporate structure enables us to respond quickly to market changes and customer requests, and to communicate and make decisions without layers of bureaucracy.Our success can be attributed to the synergy among our nine complementary entities, combined with our methodologies, which are based on the Rational Unified Process (RUP) and the Scrum agile software development framework.Established in 2016, the Greek entity Arηs Developments Hellas aims to extend Arηs Group activities dedicated to the European market providing high-quality services in Software Development, covering the entire application development lifecycle: starting with user requirements, business process redesign and specifications, to continue with development, testing and application maintenance.Job DescriptionAre you looking for a new career adventure?Is mobile development your passion?We’d like to meet you!We are currently looking for Mobile Developers ( Android) to be part of our existing team working on the digital transformation project for a leading systemic bank.Your daily responsibilities will include:Develop and maintain innovative and high-quality Android applications.Collaborate with product managers, designers, and other stakeholders to understand project requirements and translate them into technical specifications.Write clean, efficient, and well-documented code to implement features, fix bugs, and improve application performance.Conduct thorough testing of applications to identify and resolve any issues before release.Participate in code reviews to ensure code quality and maintain best practices in development.Stay up-to-date with the latest Android development trends, tools, and frameworks to continuously improve development processes.Optimize application performance to ensure smooth user experiences and efficient resource utilization.Troubleshoot and resolve issues reported by users, providing timely and effective solutions.Collaborate with the QA team to ensure the delivery of bug-free applications.Assist in the integration of backend services and APIs to enhance application functionality.Maintain app security standards and implement data protection measures.Continuously work towards improving the user experience and app performance.QualificationsWho you areBachelor’s Degree in Computer Science or related field required4+ years of working experience in Android developmentKnowledge of Objective C, Swift, Java, KotlinExperience with Android development tools such as Android Studio, APIs, Material Design, Android SDKExcellent programming skills and proficient in JavaScript, C++, and XML,RESTful and SOAPUtilization and adaptation of existing web applications.Solid understanding of the full mobile development life cycleWorking knowledge of the general mobile landscape, architectures, trends, and emerging technologiesExcellent analytical and problem-solving skillsExcellent communication skillsAdditional InformationWhat’s in it for youWe want you to be well compensated for what you bring in, so we offer an attractive salary packageNot a morning person? Enjoy our semi-flexi working hours!Your health matters to us, so you’re secured with a health insurance plan from day oneWe chat a lot, so you’ll be equipped with a mobile phone & data planIf you’re a big foodie (like us) you’ll appreciate the ticket restaurant card to spend in restaurants or grocery shops to spoil yourself and your familyEnjoy snacking during breaks? Grab some fresh fruits from our kitchen available in the office each weekDeveloper’s fuel is coffee, and the supply source is in our kitchen!We are excited for challenges, so you are invited to take part in exciting projects that make a difference in people's lives at national and European levelWe never stop learning and evolving! To keep up with ARHS level, join our own training sessions and online courses that we provideWe love the ARHS vibes so we gather on smaller and bigger occasions to celebrate good times together! Take a sneak peek at the video below!

Λεπτομέρειες εργασίας

Τύπος εργασίας: Πλήρης απασχόληση
Τύπος σύμβασης: Μόνιμος
Μισθός: Μηνιαίο
Κατοχή: Senior android developer

⇐ Προηγούμενη δουλειά

Επόμενη δουλειά ⇒     

 

Επικοινωνήστε με τον εργοδότη

  Πληροφορίες εργοδότη

  Γρήγορη αναζήτηση:

  Τοποθεσία

  Πληκτρολογήστε πόλη ή περιοχή

  Λέξη-κλειδί


  Διαφήμιση