Αυτή η εργασία έχει λήξει.

ΔιαφήμισηFrontend Developer, Athens

Greece, Attica, Athens
Που δημοσιεύθηκε 2023-09-19
Λήγει 2023-08-05
ID #1849111066
Free
Frontend Developer, Athens
Greece, Attica, Athens,
Που δημοσιεύθηκε September 19, 2023

Περιγραφή

Overview HOMI is a hybrid real estate platform that puts the control back in your hands. At HOMI we believe there is a better way to do real estate. Whether you are a landlord, a tenant, or a buyer, HOMI offers all the benefits of a world-class real estate service at a fraction of the cost, while keeping you informed throughout the entire process. Our technology allows you to calculate the value of your property, create professional marketing content, arrange viewings, collect feedback and process offers quickly and efficiently. The role We are seeking a highly motivated individual looking to be challenged and to grow their skills in software development. You will work alongside the two co-founders, the senior developer and UX designer to assist in maintaining the existing platform and rolling out new features. While a degree in Computer Science or Engineering puts you in good stead, we are also keen to see candidates from other backgrounds who can provide a git repository with samples of the work they have done. Key Responsibilities Front-End Development: Utilize Next.js to create and maintain high-quality, responsive web applications Design Implementation: Transform wireframes and design mockups into pixel-perfect, interactive user interfaces Cross-functional Collaboration: Collaborate with designers, back-end developers, and other stakeholders to ensure a seamless and consistent user experience Performance Optimization: Identify and address performance bottlenecks and ensure the best possible performance, scalability, and user experience Code Quality: Write clean, well-documented, and maintainable code following industry best practices and coding standards Testing and Debugging: Conduct thorough testing and debugging to ensure the reliability and functionality of the front-end components Version Control: Use version control systems (e.g., Git) to manage code repositories effectively Stay Updated: Keep up-to-date with industry trends, emerging technologies, and best practices in front-end development. How users benefit from HOMI Every day, dozens of users receive their free valuation from the original valuation tool in the Greek market with over 18.000 registered users and 10.000 unique properties added Each month, over 50.000 organic visitors find the answers they are looking for regarding selling, buying, and renting property via our HOMI blog So far, HOMI customers have saved over 300.000 euros in real estate fees and posted over 130 five-star reviews across Google and Facebook Our loyal HOMI customers have helped us to become one of the few startups in Greece that are already breaking-even. Where we are going We are building an entire suite of tools for Greek homeowners, renters, and buyers to effectively manage their properties. From calculating the market value of your property for sale and for rent; to calculating property taxes, objective values, energy consumption and more. Our goal is to become the trusted source of information for real estate in Greece. Why you at HOMI? You are up for a challenge, lots of responsibility, and a steep learning curve You will work with cutting-edge technologies and have the opportunity to make part of the product your own You will make an impact on the current housing crisis in Greece whereby tenants are expected to pay 3 months’ rent just to enter a property. At HOMI we have abolished real estate fees for tenants and buyers. You will join a close-knit, young team (24-34 years old) Requirements 2+ years of experience as a front-end developer Knowledge of NextJs Excellent command of the English language Native level command of the Greek language Strong knowledge of HTML5, CSS3, JavaScript, and related technologies Experience with responsive design principles and CSS frameworks (e.g. Tailwind CSS) Familiarity with version control systems, especially Git Experience working with RESTful APIs (Express, FAST) Knowledge of MongoDB and Postgresql or other databases is a plus Understanding of SEO best practices Experience with Google Tag Manager is a bonus Experience with front-end testing frameworks (e.g., Jest) is a plus Benefits Competitive salary based on experience Great office space in Moschato with 24-hour access and top amenities co-located amongst other startups at the egg program Ongoing training and mentoring from co-founders and senior developer Growth opportunities within HOMI

Λεπτομέρειες εργασίας

Τύπος εργασίας: Πλήρης απασχόληση
Τύπος σύμβασης: Μόνιμος
Μισθός: Μηνιαίο
Κατοχή: Frontend developer

⇐ Προηγούμενη δουλειά

Επόμενη δουλειά ⇒     

 

Επικοινωνήστε με τον εργοδότη

  Πληροφορίες εργοδότη

  Γρήγορη αναζήτηση:

  Τοποθεσία

  Πληκτρολογήστε πόλη ή περιοχή

  Λέξη-κλειδί


  Διαφήμιση