ΔιαφήμισηEnterprise Risk Officer, Athens

Greece, Attica, Athens
Που δημοσιεύθηκε 2023-09-19
Λήγει 2023-10-19
ID #1849110679
Free
Enterprise Risk Officer, Athens
Greece, Attica, Athens,
Που δημοσιεύθηκε September 19, 2023

Περιγραφή

Η εταιρεία ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. αναζητεί Enterprise Risk Officer Περιγραφή Θέσης Εργασίας Ο/H κάτοχος της θέσης υποστηρίζει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων σε όλα τα στάδια αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία. Βασικές Αρμοδιότητες Συμμετέχει στον προσδιορισμό και στην ανάλυση των σημαντικών κινδύνων που αφορούν το σύνολο των επιχειρηματικών διαδικασιών, λειτουργιών και του εξωτερικού περιβάλλοντος της εταιρείας Υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη και σταδιακή διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ERM (Enterprise Risk Management): αξιολόγηση-διαβάθμιση κινδύνων, ανάπτυξη σχετικών διαδικασιών και ελέγχων Συμμετέχει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ενσωμάτωση του ERM συστήματος στις εκάστοτε δραστηριότητες και λειτουργίες της εταιρείας, αλληλοεπιδρώντας με Δ/νσεις, τμήματα και άλλα εμπλεκόμενα μέρη Γνωστοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εσωτερικά του οργανισμού και προετοιμάζει τακτικές σχετικές αναφορές Συμμετέχει στην τήρηση του μητρώου κινδύνων (risk register) και σε αναθεωρήσεις του όταν χρειάζεταιΣυνεργάζεται με όλες τις Δ/νσεις ώστε να διασφαλίσει το σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων Συνεργάζεται με εξωτερικούς συμβούλους πάνω σε εξειδικευμένα έργα αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων Υποστηρίζει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων, κατά την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των ασφαλιστικών δικλείδων (controls) που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η εταιρεία και ενημερώνει για θέματα που απαιτούν λήψη μέτρων Απαιτούμενα Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ, με επιθυμητή μετεκπαίδευση σε Διαχείριση Κινδύνων. Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη Διαχείριση Κινδύνων (επιθυμητή ως Σύμβουλος Εταιρειών) Γνώσεις ανάπτυξης και εφαρμογής προγραμμάτων ή διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνων Άριστη γνώση MS Office Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό λόγο. Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας & εδραίωσης κλίματος εμπιστοσύνης Άριστες οργανωτικές ικανότητες με έμφαση και προσοχή στη λεπτομέρεια Ανεπτυγμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων & κριτική σκέψη

Λεπτομέρειες εργασίας

Τύπος εργασίας: Πλήρης απασχόληση
Τύπος σύμβασης: Μόνιμος
Μισθός: Μηνιαίο
Κατοχή: Enterprise risk officer

⇐ Προηγούμενη δουλειά

Επόμενη δουλειά ⇒     

 

Επικοινωνήστε με τον εργοδότη

    Γρήγορη αναζήτηση:

    Τοποθεσία

    Πληκτρολογήστε πόλη ή περιοχή

    Λέξη-κλειδί


    Διαφήμιση